با هم می سازیم تا با هم بیاموزیم

 

به عنوان اولین آزمایشگاه ساخت ( Fab-lab) در جنوب کشور، در تلاشیم تا به کمک تیمی فعال، فرصت یادگیری به کمک ساختن رو برای همه فراهم کنیم.

 
 

آخرین رویداد ها

 

Buy now